Geestelijke zorg
Geestelijke zorg - niet te verwarren met psychische zorg- is de zorg voor je ziel. Grote woorden die veel te betekenen kunnen hebben in perioden van ziekte, crisis of verlies. Een geestelijk verzorger heeft aandacht voor levensvragen, voor die knelpunten die zich voordoen als het alledaagse of vanzelfsprekende verdwenen is. Het kan enorm verhelderen als er iemand is, die naar je luistert, die aandacht heeft voor jouw ervaringen. Iemand die je het volgende vraagt:

  • Wat houd je in het bijzonder bezig op dit moment?
  • Aan wie of wat had je steun in eerdere situaties?
  • Wie zou je op dit moment graag bij je willen hebben ter ondersteuning? [bron: Mount Vernon Cancer Network]

everyone you meet is fighting a battle

Deze beroemde drie vragen lijken op het eerste oog heel eenvoudig, maar wat een verschil kan het maken als er iemand is, die jouw situatie de moeite waard vindt om verder naar te luisteren.
Ik bied een coachingstraject, waarin we werken met verbeelding om je eigen kracht te hervinden. Meer hierover vind je bij Hemelsblauw coaching.
Wat hierbij ook kan helpen, is het schrijven van je levensverhaal. Kijk eens op deze pagina voor meer tips.
In situaties van afscheid of ritueel, kan een geestelijk verzorger ook veel betekenen. Kijk hier wat ik voor je zou kunnen doen.


Ik zou hier eindeloos over kunnen praten of schrijven, maar ik doe een poging tot verheldering met de woorden van C.G. Jung, die over zijn eigen werk zei: 'mijn doel was de waardigheid en vrijheid van de patiƫnt te beschermen en in stand te houden, zodat hij [lees ook: zij] zijn leven overeenkomstig zijn eigen wensen kan leven'. [uit: De mens en zijn symbolen].
En laten die drie kernwoorden nu precies zijn wat een geestelijke zorg zou kunnen betekenen.

  • waardigheid: ook menswaardigheid. Je eigen kracht hervinden, voor vol aangezien worden, voor jezelf kunnen zorgen, in een gelijkwaardige relatie met de mensen om je heen.
  • vrijheid: om je eigen weg te kiezen, je te bevrijden van ballast, ruimte om te zijn wie je bent, autonomie, ook en juist als je moet leven met beperkingen
  • eigen wensen: hulpverlening is maatwerk, leer je eigen wensen en behoeften kennen en kenbaar maken, leef je leven volgens je eigen bestemming.
Tot dit punt aangekomen zeg je misschien: waar heeft God of het goddelijke hier een plek in? Ook daar zou ik lang met je over kunnen praten, maar daarbij wil ik graag jouw verhaal horen. Als ik al een missie heb, is het niet jou mijn God te leren kennen, maar jouw eigen kracht, verbeelding en bronnen te laten onderzoeken. 

Dit alles heeft te maken met zingeving, zinervaring, zinzoeken. Om weer met de woorden van Jung te spreken: 
[de mens] kan de meest ongelofelijke moeilijkheden dragen wanneer hij ervan overtuigd is, dat deze zinvol zijn.Geen opmerkingen