Zorg voor zorgverleners


spiritualiteit drie vragen hoflandzorgt


Werk je in de zorg en wil je meer doen met de vragen die achter de gewone alledaagse opmerkingen liggen? Wil jij mensen echt horen en uitstralen dat je luistert? Kortom, wil jij werken met bewezen methodes die de spirituele laag bij je patiënten/cliënten aanboort?

Dan heb ik goed nieuws: ik bied een training 'Zorg voor je ziel'.  Je leert hier:


  • De vraag in de alledaagse uitspraken herkennen
  • Een open luisterhouding
  • Deskundigheid om indien nodig verder te verwijzen
Met drie vragen en een luistermodel dat grondig is onderzocht [promotie Joep van de Geer] en effectief is bevonden:

Het belangrijkste effect: als de zorgverleners zijn geschoold, ervaren patiënten significant meer aandacht voor hun spirituele behoeften. Patiënten slapen zelfs beter, dat was een heel verrassende uitkomst.
Lees ook eens dit artikel met 7 tips voor verpleegkundigen om zingeving op de kaart te zetten, uit Nursing. https://www.nursing.nl/aandacht-voor-zingeving-door-verpleegkundigen-7-tips/

Deze training is tot stand gekomen door mijn deskundige- en praktijkervaring als geestelijk verzorger in het ziekenhuis. In de individuele contacten met patiënten is zingeving en de spirituele laag herkennen het belangrijkste van mijn werk. En in diverse scholingen en trainingen heb ik die speciale antenne voor deze laag met verplegend en ander ziekenhuispersoneel ontwikkeld. 
Ik werk met het beproefde Ars Moriendi-model van Carlo Leget, de richtlijnen spirituele zorg en andere bronnen.ars moriendi model carlo leget
Ars moriendi model, Carlo Leget. bron: oncoline


Mail me voor meer info

SPIRITUALITEIT MADE EASYSpiritualiteit, je zal niet de eerst zijn die struikelt over dit begrip. Zelfs bij vakgenoten zie je regelmatig een valpartij als dit woord ter tafel komt. Om te voorkomen dat je er dan maar aan voorbij loopt, hebben heel wat onderzoekers hun best gedaan te komen tot een mooie werkdefinitie. Er is afgelopen jaar hard gewerkt aan een revisie van de bestaande richtlijn spirituele zorg [zie Pallialine en Oncoline], die nu voor commentaar klaarligt. Mijn commentaar bestaat uit bovenstaande woorden, die ik nog wat zal toelichten:
  • spiritualiteit is zowel individueel beleefd en vormgegeven als samen gedeeld en versterkt. Het kent tegenpolen, is maatwerk, is eeuwenoud en tegelijk wordt het iedere dag opnieuw uitgevonden door wie zoekende is.
  • spiritualiteit is zichtbaar en tastbaar in het alledaagse om je heen. In de handeling van het plukken van een bloem, die je misschien in een vaas wil zetten om je dag en kamer wat op te vrolijken in tijden van verdriet
  • spiritualiteit zit voor de een meer op de toegankelijke laag van genieten van die bloem, waar de ander verbondenheid met het grotere geheel (de schepping bijvoorbeeld) ervaart
  • waar de een zorgen voor (water voor de bloem) beschouwt als zingevende handeling, ziet de ander de keerzijde van wat de natuur aan rampen kan veroorzaken
  • waar de een even in alle rust tot zichzelf wil komen (staren naar de bloem), wil de ander gelijk de diepte in en ziet wegen naar verlichting
  • waar de een en de ander samenkomen: in het ervaren dat alles stroomt, niets blijft en die ervaring van vergankelijkheid (we 'vergaan' allemaal ooit) verbindt mensen met elkaar. Met al hun verschillende manieren van kijken.
Of ik het zo makkelijker heb gemaakt? Ik weet het niet. Wel stof tot nadenken misschien!

Geen opmerkingen